Historia

Boczów wieś leżąca w gminie Torzym w powiecie sulęcińskim o metryce średniowiecznej. Pierwsza wzmianka o miejscowości Bozaw pojawia się w roku 1329 przy okazji określania granic miasta Rzepina. W latach 1367 i 1375 wymieniany był zamek znajdujący się na wyspie jeziora boczowskiego (Rzepinko) oddany w lenno Piotrowi von Lossow. Jego pozostałości w szczątkowej formie zachowały się do czasów dzisiejszych. Piotr von Lossow był również w posiadaniu dóbr w Gądkowie Wielkim, który rodzina von Lossow posiadała do roku 1756, oraz Radzikowa i Lubina. Ze względu na trudnienie się rozbojem przez Petera von Lossow, napaści na podróżnych i kupców w roku 1400 trzy miasta: Frankfurt n/Odrą, Ośno Lubuskie i Rzepin zorganizowały wyprawę zbrojną na siedzibę Petera von Lossow. W roku 1402 rodzina von Lossow zobowiązuje się do nieobwarowywania miejscowości jak i zaprzestania rozbojów. Wieś jest w rękach rodu do XVI wieku. Wieś i majątek w późniejszym czasie był w posiadaniu rodziny von Weissensee i von Ilow. Na przełomie XVIII-XIX wieku wieś należała do rodziny von Gravenitz. W 1830 roku za 18.000 talarów kapitan von Gravenitz sprzedaje majątek i wieś Augustowi von Wehle. Syn Augusta von Wehle w roku 1842 sprzedaje wieś rodzinie von Grassmann. Już w roku 1844 von Grassmann sprzedaje majątek za 55.000 talarów Adolfowi Edwardowi Schneider. Od 1880 do 1945 roku Boczów był w posiadaniu rodziny von Bonin. W ich posiadaniu był również pobliski Lubin od 1850 roku. W 1900 roku właścicielem Boczowa był Siegfried von Bonin. Wymieniana jest również hrabina Elisabeth von Bonin z domu von Wartenberg. Majątek w Boczowie liczył 549 ha ziemi, 32 konie, 120 sztuk bydła, fabrykę skrobi. Majątek Lubin poza dworem liczył 689ha ziemi, 26 koni, 181 sztuk bydła, gorzelnię - dane z początku XX wieku.

Pałac zniszczony w trakcie działań wojennych w 1945 roku. Nie wiemy kiedy został zbudowany. Należy przypuszczać, że pierwsze założenie powstało w XVIII wieku.
Prawdopodobnie pomiędzy 1910-1920 rokiem został przebudowany z dostawieniem dwóch skrzydeł bocznych. Pozostałością po założeniu są resztki parku.

 

 Pierwsi Polacy osiedlili się w Boczowie już w czerwcu 1945 roku. Przybyli tu z kresów wschodnich. Były to rodziny, m.in.: Bąk, Pszczoła, Błaszków, Bryszewskich, Hrycenko, Winiarskich, Krzemień, Dziewit, Kasków, Staryk, Ziombra, Markowskich, Krysa, Krompolc, Kuźma, Mazurkiewicz, Król, Satanowskich, Kmieć, Sucheckich, Matwiejczuk, Sobkowicz, Krzyśków, Juszczyszyn, Marciniszyn.
 W latach 1945-1954 i 1973-1976 Boczów był siedzibą gminy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego. Pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy był pan Tomczak, zaś sołtysem Leon Kmieć. Umiejscowiony był tu posterunek policji, Urząd Pocztowy, którego pierwszym naczelnikiem był Władysław Ziomko, a także Ośrodek Zdrowia. Struktury Szkoły Podstawowej, oraz harcerstwo w naszej miejscowości zakładał Pan Tadeusz Krysa.