Harmonogram odbioru odpadów w roku 2018

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na I półrocze 2018 Boczów


 Odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych:

Styczeń - 08.01, 22.01

Luty - 05.02, 19.02

Marzec - 05.03, 19.03

Kwiecień - 03.04, 16.04, 30.04

Maj - 14.05, 28.05

Czerwiec - 11.06, 25.06


 Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych:

Styczeń - 08.01

Luty - 05.02

Marzec - 05.03

Kwiecień - 09.04

Maj - 07.05

Czerwiec - 04.06


 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych:

24 marzec 2018 (sobota)

 


 

Mycie pojemników:

16 Kwiecień 2018 (poniedziałek)

 


Nr kontaktowy do firmy LS PLUS: 95 755 77 22, 698 623 729
Nr kontaktowy Urzędu Miejskiego w Torzymiu: 68 3416221
Nr kontaktowy do ZGKiM w Torzymiu: 68 3413310

Szanowny Mieszkańcu!

Przypominamy, że opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc lub raz na kwartał. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku opłaty za kwartał do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego, Torzym ul. Wojska Polskiego 32

- na rachunek bankowy Gminy Torzym - Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział w Torzymiu

Rachunek numer: 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

Mieszkańcy wsi mogą również wnosić opłatę za pośrednictwem sołtysów którzy pełnią funkcję inkasentów. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają  złożenia  korekty deklaracji.

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na rok 2017 - Boczów


 Odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych:

Styczeń - 09.01, 23.01

Luty - 06.02, 20.02

Marzec - 06.03, 20.03

Kwiecień - 03.04, 18.04

Maj - 02.05, 15.05, 29.05

Czerwiec - 12.06, 26.06

Lipiec - 10.07, 24.07

Sierpień - 07.08, 21.08

Wrzesień - 04.09, 18.09

Październik - 02.10, 16.10, 30.10

Listopad - 13.11, 27.11

Grudzień - 11.12, 21.12


 Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych:

Styczeń - 09.01

Luty - 06.02

Marzec - 06.03

Kwiecień - 03.04

Maj - 08.05

Czerwiec - 05.06

Lipiec - 03.07

Sierpień - 07.08

Wrzesień - 04.09

Październik - 02.10

Listopad - 06.11

Grudzień - 04.12


 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych:

Kwiecień - 01.04

Październik - 14.10

 


 

Mycie pojemników:

Kwiecień - 18.04

Wrzesień - 18.09

 


Kontakt bezpośredni dla zgłoszenia uwag tel: 68 3416221

Szanowny Mieszkańcu!

Przypominamy, że opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc lub raz na kwartał. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku opłaty za kwartał do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego, Torzym ul. Wojska Polskiego 32

- na rachunek bankowy Gminy Torzym - Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział w Torzymiu

Rachunek numer: 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

Mieszkańcy wsi mogą również wnosić opłatę za pośrednictwem sołtysów którzy pełnią funkcję inkasentów. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają  złożenia  korekty deklaracji.

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2016

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na rok 2016 - Boczów


 Odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych:

Styczeń - 11.01, 25.01

Luty - 08.02, 22.02

Marzec - 07.03, 21.03

Kwiecień - 04.04, 18.04

Maj - 02.05, 16.05, 30.05

Czerwiec - 13.06, 27.06

Lipiec - 11.07, 25.07

Sierpień - 08.08, 22.08

Wrzesień - 05.09, 19.09

Październik - 03.10, 17.10, 31.10

Listopad - 14.11, 28.11

Grudzień - 12.12, 27.12


 Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych:

Styczeń - 04.01

Luty - 01.02

Marzec - 01.03

Kwiecień - 04.04

Maj - 02.05

Czerwiec - 06.06

Lipiec - 04.07

Sierpień - 01.08

Wrzesień - 05.09

Październik - 03.10

Listopad - 07.11

Grudzień - 05.12


 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych:

Kwiecień - 09.04

Październik - 15.10

 


 

Mycie pojemników:

Maj - 16.05

Wrzesień - 19.09

 


Kontakt bezpośredni dla zgłoszenia uwag tel: 68 3416221

Szanowny Mieszkańcu!

Przypominamy, że opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc lub raz na kwartał. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku opłaty za kwartał do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego, Torzym ul. Wojska Polskiego 32

- na rachunek bankowy Gminy Torzym - Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział w Torzymiu

Rachunek numer: 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

Mieszkańcy wsi mogą również wnosić opłatę za pośrednictwem sołtysów którzy pełnią funkcję inkasentów. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają  złożenia  korekty deklaracji.