Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych - Boczów.

 


Odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych:

Grudzień - 05.12, 19.12

Styczeń - 03.01.2014 

 

Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych:

Grudzień - 05.12


UWAGA!

Firma odbierająca odpady nie zabezpiecza właściciela posesji w pojemniki (kubły) na odpady zmieszane, dostarcza tylko worki przeznaczone na odpady segregowane! Pojemniki (kubły) należy zakupić we własnym zakresie.

 

Odbiór odpadów zebranych selektywnie biodegradowalnych odbywać się będzie w terminie wynikającym z harmonogramu ! Odpady biodegradowalne przyjmowane są również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Komunalnych Odpadów Problemowych Torzym ul Młyńska (obiekty byłej oczyszczalni ścieków).

 

Prosimy o wystawianie pojemników do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, zapewniając dogodny dojazd specjalistycznych pojazdów. Pojemniki powinny zostać opróżnione do godziny 20:00. W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

 

Numer kontaktowy do firmy LS PLUS: 698 623 729 , 95 755 77 22 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. Pod ten numer jak również na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. należy zgłaszać wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy jak również zlecić można chęć dodatkowego (odpłatnego) odbioru odpadów bądź zamówić inną usługę związaną z zagospodarowaniem odpadów. Numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Torzymiu tel. 683416221

 

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc lub raz na kwartał. Obecnie obowiązujące stawki wynoszą: 7,50 zł/miesięcznie od osoby – w przypadku segregacji oraz 11,50 zł/miesięcznie od osoby – w przypadku zbiórki nieselektywnej.

Sposób obliczenia wnoszonej opłaty: liczba mieszkańców danej nieruchomości wskazana w deklaracji x stawka opłaty wskazana w deklaracji x 1 miesiąc lub za 3 miesiące (dla 1 kwartału)

 

W 2013 roku opłatę należy uiścić w następujących terminach:

za okres wrzesień – do dnia 10 września 2013 r.

za okres październik lub cały IV kwartał do dnia 10 października 2013 r,

za okres listopad – do dnia 10 listopada 2013 r,

za okres grudzień – do dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego, Torzym ul. Wojska Polskiego 32

- na rachunek bankowy Gminy Torzym - Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział w Torzymiu

Rachunek numer: 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów.

- mieszkańcy wsi mogą wnosić opłatę za pośrednictwem sołtysów którzy pełnią funkcję inkasentów.

 

Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości wymagają  złożenia  korekty deklaracji.

 

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Przypominamy, że dnia 30 kwietnia 2013 roku upływa termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Urzędu Gminy w Torzymiu. Należy również rozwiązać umowę z dotychczasową firmą obierającą odpady z terminem wypowiedzenia 30 czerwca 2013 roku. Zwróćmy uwagę na obowiązujący termin wypowiedzenia umów oraz zabezpieczenie nieruchomości w pojemnik/i  do gromadzenia odpadów.

  Właściciel nieruchomości jest również zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w przypadku zmian, które mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiana liczy pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). Nową deklarację należy złożyć wówczas w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Właściciel nieruchomości będzie wówczas uiszczał zmienioną opłatę za wytwarzane odpady, za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 Link do pełnej informacji na stronie Urzędu Miejskiego Torzym.