Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014

 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na rok 2014

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 - Boczów

Odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych:

Listopad - 06.11, 20.11

Grudzień - 04.12, 18.12

 

Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych:

Listopad - 06.11

Grudzień - 04.12