Wizytacja w parafii J.E. ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego